Η συμμετοχή στο σεμινάριο πρέπει να προπληρώνεται για την εξασφάλιση της θέσης σας.
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας, αυτή θα ειναι αποδεχτή εάν η ακύρωση γίνει πέραν των 7 ημερών πριν την έναρξη του σεμιναρίου , όπου και γίνεται επιστροφή ολοκλήρου του ποσού πληρωμής .
Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, τότε γίνεται επιστροφή του 50% του ποσού.
Εάν η ακύρωση γίνει την ημέρα του σεμιναρίου η κατά την διάρκεια του, τότε δεν γίνεται επιστροφή του ποσού που πληρώσατε .